Založ si blog

Prehľadnosť kriminálnych zákonov: Doktrína Neplatnosť pre nejasnosť (Void-for-Vagueness Doctrine)

Táto doktrína hovorí asi toľko, že paragrafy v kriminálnom zákone, ktoré postrádajú postačujúcu jednoznačnosť alebo špecifickosť sú v krajinách, kde platí právo zákona, po anglicky tzv. “Rule of Law”, neplatné pre nejasnosť. Na Internete existuje viacero kvalitných renomovaných článkov o tejto právnej doktríne, všetky napísané v odbornej právnickej angličtine. V tomto blogu dám link len na jeden, https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/amendment-14/section-1/clarity-in-criminal-statutes-the-void-for-vagueness-doctrine, koho to zaujíma a ovláda anglický jazyk na dostatočnej úrovni, určite si takýchto odborných, renomovaných článkov dokáže nájsť viacej. Ja osobne by som bola rada, keď by si takéto odborné články dokázali prečitať, preštudovať, a pochopiť jednak poslanci slovenského zákonodarného zboru, či tí, ktorí sa venujú právu profesionálne. Napríklad aj sudcovia vrátane tých, ktorí pracujú na Ústavnom súde Slovenskej republiky, či hlava štátu. Alas, evidentne mám priveľké oči aj požiadavky. Pretože odbornosť, ktorú vidím v Slovenskej republike v tejto oblasti, v oblasti práva, je tisíc rokov a viacej za opicami. A podľa toho aj to na Slovensku vyzerá. Stav, na ktorý najviac doplácajú nevinní občania, ktorí sú v konečnom dôsledku len zdieraní a využívaní dnešným režimom na Slovensku.

V krajine, v ktorej nosia taláre a vyhlasujú rozsudky v mene republiky inkompetentní a nedovzdelaní sudcovia to potom vyzerá tak ako to vyzerá aj v dnešných dňoch. Keď sudcovia nepoznajú alebo sa tvária, že nepoznajú termíny ako “profesionálna zodpovednosť” a následne odsúdia alebo uväznia nevinných ľudí hoci na vine sú tí, ktorí z vysoka kašľali na svoju profesionálnu zodpovednosť. Pod tou profesionálnou zodpovenosťou mám na mysli profesionálnu zodpovednosť ako napríklad lekárov, tak napríklad aj profesionálnych inžinierov a iných. V tejto časti však nemám v úmysle zachádzať do detailov a o tomto som nemala v úmysle písať tento blog.

***

Témou tohoto blogu som mala na mysli paragrafy v Trestnom zákone Slovenskej republiky, ktoré by boli protizákonné v krajine, v ktorej vládne zákon, tzv. „The Rule of Law“. Kde vládne nie súd, nie sudca, ale zákon. (Týmto pozdravujem Juditu Laššákovú z Infovojny, ktorá je podľa môjho názoru tiež jedna z tým inkompetentných a ktorá keď rozpráva do éteru mnoho krát nevie celkom dobre o čom hovorí, miestami si pletie pojmy s dojmami, ale za to je nadpriemerne sebavedomá.)

Som toho názoru, že viaceré paragrafy v slovenskom trestnom práve spadajú tiež pod túto “Void-for-Vagueness” doktrínu, teda, že v právnom štáte, v takom, v ktorom platí “The Rule of Law”, teda právo zákona, by spadali aj viaceré paragrafy zo slovenského Trestného zákona.

Konkrétne v dnešnej dobe existuje na Slovensku Špecializovaný trestný súd a jeho náplňou sa zdá, že je okrem iného prenasledovanie členov a sympatizantov hlavne jednej politickej strany. Detto NAKA, ktorá však sa zdá, že sa nešpecializuje len na prenasledovanie jednej politickej strany; skôr prenasledovanie slobody vyjadrovania sa a slobody názoru.

***

Tak sa stane, že si v slovenských správach okrem nekonečného množstva hoaxov, ktorými sú zahltené či už médiá hlavného prúdu alebo aj tie alternatívne, dočítam, že jeden deň súdia za taký a onaký pozdrav, potom za nejaké tričko, v posledných dňoch som sa dočítala, že niekoho naháňajú za kosák a kladivo, a tak ďalej. Už len čakám, že kedy sa dočítam, že niekoho obvinili z rozširovania nesprávne zakrivenej uhorky či banánu a nazvú to extrémizmom či podporou nejakého zakázaného hnutia nejakých záhradkárov, lebo ich jabĺčka majú iný odtieň červenej ako predpísala EU alebo niekto iný.

K tým hoaxom v slovenskej tlači (napr. v denníku SME, mimochodom tento SME hoax, prepublikoval aj National Geographic), nejaké konkrétne ukážky uvediem v inom blogu, nie v tomto.

***

Takže

V Trestnom zákone číslo 300/2005 Z. z. existujú v druhom diely v Piatej hlave paragrafy pod nadpisom VÝKLAD POJMOV.

V paragrafe 130

(7) Extrémistickým materiálom sa na účely tohto zákona rozumie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie

a) textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov, skupín a hnutí, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

b) programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

c) obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody, alebo

d) ospravedlňujúce, schvaľujúce, popierajúce alebo hrubo zľahčujúce genocídium, zločiny proti mieru, zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva verejného, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, alebo právoplatným rozsudkom súdu Slovenskej republiky.

 

Jedno z kritérií aby paragrafy v kriminálnom práve neboli neplatné pre “Void-for Vagueness” doktrínu je, aby

“Men of common intelligence cannot be required to guess at the meaning of [an] enactment.”

Teda aby ľudia bežnej inteligencie nemuseli hádať, čo je mienené daným nariadením či zákonným ustanovením.

***

Napríklad, čo mám hádať pod termínom “hnutí, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,”???

Ja totiž naozaj neviem, že ktoré hnutia mal zákonodarca na mysli. Áno, dá sa uhádnuť, že Hitlerovský režim pod túto definíciu zrejme spadá, pretože zrejme túto mal zákonodarca na mysli, hoci to tam nie je výslovne uvedené. Ale malo by to tam byť výslovne uvedené, že pod týmto sa má na mysli tento režim a jeho symboly. A má tam byť jasne definované, že ktoré sú to tie symboly.

Ale v citácii je použité množné číslo. Takže ktoré sú to tie ostatné hnutia? Lebo to mi v tomto zákone ani v paragrafe zákonodarca neprezradil.

Ja by som si napríklad mohla pod takýmto hnutím predstaviť katolícku inkvizíciu, počas ktorej upálili za živa mnoho tisíc ľudí. Evidentne, upaľovať ľudí porušuje ľudské práva. Upaľovanie ľudí vždy, za každej doby, porušovalo ľudské práva. Každý človek mal právo na život v každej dobe, nielen potom, ako sa zišlo nejaké plénum a posvätilo právo na život za ľudské právo. Keď by som išla do detailu, Nezabiješ! (nie je tým myslené len nezabiť človeka) je jedna z doktrín v Biblii, takže právo na život bolo deklarované aj v Biblii. A teda upaľovať na hraniciach porušovalo toto ľudské právo. Katolícka cirkev v minulosti tiež potláčala iné ľudské práva a slobody.

Teda sa pýtam, či zákon v tomto paragrafe mal na mysli katolícku cirkev ako jedno z hnutí na ktoré sa má tento zákon vzťahovať? Lebo mne to vychádza, že by sa malo. Detto by sa tento paragraf mal vzťahovať na ďaľšie hnutia, napríklad na Islam, ktorý potláča práva žien.

Alebo, keď mi na rodný list môjho dieťaťa nenapíšu, že som matka, ale rodič 1. Nie je ľudským právom aj právo dieťaťa na otca a matku? Keď je tu jeden prúd v spoločnosti, ktorý sa dožaduje takých úprav napríklad v matrikách, ktoré potláčajú moje ľudské práva hovoriť si matka (či v prípade muža otec), spadá pod túto definíciu extrémizmu aj toto hnutie? Konkrétne LGBTI?

Ďalej, keď príslušníci iného hnutia chodia po uliciach a podpaľujú či rozbíjajú autá, neporušujú týmito činmi základné ľudské práva na majetok?

A keď už sme pri tom, ktoré sú to tie základné ľudské práva? Kde sú definované pre účely zákona a jeho zrozumiteľnosť? Ktoré základné ľudské práva mal zákonodarca na mysli? Tie definované v Ústave SR? Alebo je to desatoro božích prikázaní definovaných v Biblii? Alebo je to Charta ľudských práv OSN?

***

Ostatné písmená nezrozumiteľnosti paragrafu 130 či ďaľších paragrafov tu nebudem rozoberať.

Detto tu nebudem rozoberať retroaktivitu, ktorá je tiež zakázaná v trestnom práve. Napríklad, keď definícia, že zobrazovanie ktorých konkrétnych symbolov či ideológií je protizákonné, je dané dodatočne a nie v dobe, keď bol zákon zverejnený napr. v Zbierke zákonov.

***

Totiž výsledkom takého právneho paškvilu akým je Trestný zákon 300/2005 Z.z. je nárast napätia v spoločnosti. Takýto právny paškvil tiež priamo spôsobuje zrod ďaľšej diktatúry, pretože keď je nejasne definované, čo je trestné a čo nie, resp. keď sa to, čo je trestné dodefinováva dodatočne, tak sa samotný zákon, ktorý by inak mal chrániť občanov zneužíva na ich prenasledovanie a zároveň činy jasne a jednoznačne definované ako trestné sa ignorujú, napríklad vyhrážky “Zabime ich!” podobne.

***

Keď by bol Trestný zákon napísaný jednoznačne, tak by človek priemernej inteligencie nemusel hádať, čo mal zákonodarca, nie sudca (!) – zákonodarca, na mysli. (Samozrejme, nie taký zákonodarca, aký bol napr. v Hitlerovskom Nemecku, ale to je opäť iná kapitola.)

Úloha sudcu v právnom štáte je nie skúšať, že ktorý paragraf by som mohla našiť na predsedu jednej z najsilnejších politických strán na Slovensku vo volebnom období, úlohou sudcu v právnom štáte je deklarovať nejednoznačné paragrafy Trestného zákona za nulitné, pretože im nemôže rozumieť človek priemernej inteligencie. V podmienkach slovenského práva by to malo byť zaslať dané paragrafy na Ústavný súd a ten by mal rozhodnúť o neplatnosti daných paragrafov pre ich nezrozumiteľnosť. (Problém na Slovensku však je aj, že aj na US SR sú aj právny analfabeti, ale to je opäť iná kapitola. A hlava štátu je kapitola sama o sebe. Mne takáto pozícia rozloženia síl pripadá ako pozícia na šachovnici tri ťahy pred matom.)

Úlohou zákonodarcu je uzákoniť také zákony, ktorým sa dá jednoznačne rozumieť a ktoré sa nedajú zneužívať na politické prenasledovanie nepohodlných ľudí. Na politické prenasledovanie ultraliberálnou opozíciou, ktorá sa zdá, sa infiltrovala do všetkých sfér verejnej správy a správa sa ako diktátor už aj pred tým, ako “uchopia moc”, ako to jeden z nich verejne deklaroval.

 

Príloha:

ZDROJ: https://www.law.cornell.edu/wex/vagueness_doctrine

Vagueness doctrine
Definition
1) A constitutional rule that requires criminal laws to state explicitly and definitely what conduct is punishable.  Criminal laws that violate this requirement are said to be void for vagueness.  Vagueness doctrine rests on the due process clauses of the Fifth and Fourteenth Amendments of the U.S. Constitution.  By requiring fair notice of what is punishable and what is not, vagueness doctrine also helps prevent arbitrary enforcement of the laws.

2) Under vagueness doctrine, a statute is also void for vagueness if a legislature’s delegation of authority to judges and/or administrators is so extensive that it would lead to arbitrary prosecutions.

 

zora.macko@gmail.com

Prečo v týchto voľbách dám hlas strane SMER-SD. Diel dvadsiaty šiesty.

27.09.2023

Pretože v demokratickej spoločnosti si mám právo vybrať podľa mojich vlastných kritérií z kandidujúcich politických strán stranu, ktorá bude spravovať verejné financie a rozhodovať o zákonoch Slovenskej republiky. Pre mňa je dôležité aby verejné financie pragmaticky spravovali zodpovední ľudia, ktorým záleží na tom, aby ľudia mali strechu nad hlavou, a aby mohli [...]

Prečo v týchto voľbách dám hlas strane SMER-SD. Diel dvadsiaty piaty.

26.09.2023

Pretože jednoducho nesúhlasím s nebezpečnou progresívnoliberálnou propagandou strany Progresívne Slovensko a okrem iného podorovanej mimovládkami financovanými zo zahraničia. Progresívne Slovensko považujem dnes za najväčšiu hrozbu pre Slovensko, krajinu, kde som sa narodila, kde som žila (a možno ešte budem) a ktorá bude so mnou spätá do konca môjho života. Ako vraj [...]

Prečo v týchto voľbách dám hlas strane SMER-SD. Diel dvadsiaty štvrtý

25.09.2023

Pretože dnes som si na sociálnych sieťach prečítala ďaľšie klamstvá a manipulácie. Napríklad, že vraj strana SMER –SSD je netransparentná. Potom nechápem, že o čom je zverejňovanie transparentného účtu. Mne osobne sa nezdá byť program strany Smer SD netransparentý. Program strany je zverejnený na webstránke a možno aj niekde inde v online priestore. Ja som si program [...]

New Jersey, voda, dažde, USA, počasie

New York po mohutnom daždi zaplavila voda

30.09.2023 02:41

Silný dážď spôsobil v New Yorku záplavy, ktoré v piatok čiastočne obmedzili prevádzku metra a tamojších letísk.

Russia Sobchak

Kremeľ hľadá pre Putina do volieb liberálneho sparing partnera

30.09.2023 02:00

Do ruských prezidentských volieb zostáva ešte pol roka, v Kremli ale už riešia, kto by mal "robiť krovie" pri znovuzvolení Vladimira Putina na ďalších šesť rokov.

zmenpoistovnu, pr, nepouzivat

POZOR! Posledná šanca zmeniť poisťovňu je DNES: Ktorá zdravotná poisťovňa vás poteší najviac?

30.09.2023 00:00

Pripravili sme si preto základné porovnanie dvoch súkromných zdravotných poisťovní, ktoré sa najviac bijú, kto ponúkne najlepšie benefity.

dodavka, čr, migranti

Bieloruský prevádzač natlačil do dodávky 33 migrantov, v ČR mu hrozí 8 rokov

29.09.2023 23:01

Občan Bieloruska prevážal namiesto paliet s tovarom v uzavretom nákladovom priestore dodávky ľudí.