Založ si blog

Prečo si myslím, ze vyslovenie o vine v pripade Juraja je miscarriage of justice (len môj osobný názor laika)

Po prečítaní komentárov o Jurajovi za zabitie Filipínca som zostala zhrozená v tom, koľko nenávisti ako aj právneho bezvedomia je v ľudoch na Slovensku.

V žiadnom prípade nechcem zľahčovať zločin, ktorý sa stal. Ale ja vidím celú vec úplne inak.

Vo svojej analýze vychádzam iba z publikovaných informácií. Aj to nie zo všetkých publikovaných informácií, pretože okrem iného ich nemám čas ani všetky dohľadávať; čo je aj kvôli tomu, lebo viaceré informácie ohľadne tohoto zabitia sú úplne stratené v irelevantných mediálnych konštrukciách vytvorených faktom, že obeť zabitia je človek pôvodom z Filipín.

Tak po prvé, z publikovaného kontextu fakt, že obeť zabitia bol z Filipín je podľa môjho názoru irelevatný fakt a len nešťastná náhoda. Pochody za túto obeť zabitia, ktoré boli organizované rôznymi mimovládkami či spriaznencami opozície, boli štekaním psa na nesprávny strom. Ako by angličania povedali, “Barking at the wrong tree.”  Môj názor je, že príčina toho, čo sa stalo, má úplne iné dôvody, ktoré sú ďaleko vážnejšieho charakteru. A ja si myslím, že ten problém je nielen veľmi závažný ale aj  viacej rozšírený na Slovensku.

Keď som si čítala rôzne články ohľadne tohoto zločinu, tak vo mne vyvolali dojem, že bol posudozvaný výsledok a nie príčina a to v rozpore s Actus non facit reum, nisi mens sit rea.

Actus non facit reum, nisi mens sit rea hovorí o tom, že zločin je zločinom, len vtedy keď je vykonaný so zločinným úmyslom. Ten zločinný úmysel je to, čo mi tu chýba.

V rôznych článkoch ohľadne tohoto činu som sa dočítala, že vraj Juraj “navštevoval psychiatričku a užíval lieky na upokojenie.” Aj to, že “okrem pív si dal liek Paretin a pred odchodom na akciu užil dva razy Lexaurin.

Čo som sa nedočítala je, či tie lieky mal na lekársky predpis alebo nie. V analýze vychádzam z toho, že k daným liekom prišiel tak, že ich mal na lekársky predpis, keďže v článku sa uvádza aj to, že navštevoval psychiatričku.

Ďaľšia relevantná vec, ktorú som sa dočítala je, že

  1. na konflikt má útržkovité spomienky
  2. Acordu podľa svojich slov napadol preto, lebo si myslel, že chce ubližovať ženám, s ktorými bol.

Čo sa týka bodu 2,  tu mám problém. Pretože z ďalšieho opisu Juraja, ktorý svoj čin oľutoval, povedal, že to, čo sa stalo, ho nesmierne mrzí, že konal v nevedomosti, ospravedlnil sa jeho rodine aj svojej rodine, snažil sa privolať poškodenému Filipíncovi pomoc, neušiel z miesta činu. Juraj je tiež podľa opisu rodinne založený a z opisu tiež vyplýva, že riadne pracoval.

(Pozn. Nie tie dievčatá, ktoré údajne obťažoval zavolali políciu, ale Juraj?)

Podľa toho, čo viem, nepríčetnosť z hľadiska trestnej zodpovednosti môže mať aj len chvíľkové trvanie.

Juraj si údajne myslel, že daný Filipínec chcel ubližovať ženám, s ktorými bol. Teda evidentne realitu vnímal inak, ako tá daná realita skutočne bola. Takže čo sa vlastne stalo? Mal Juraj v danom okamihu  halucinácie? Alebo mal delúzie? Vnímal v danom okamihu realitu inak? A ak, prečo? Evidentne mal vypité. Ale nielen to. Podľa informácií, ktoré prenikli do tlače užil aj lieky, konkrétne Lexaurin a Paretin.

Keď som si pozrela letáky k týmto dvom liekom, tak ohľadne Paretinu, https://www.adc.sk/databazy/produkty/pil/paretin-20-mg-543642.html, medzi vedľajšími účinkami tohoto lieku sú uvedené aj tieto účinky:

  • pocit rozrušenosti
  • halucinácie (zvláštne vidiny alebo zvuky)
  • hyperaktívne správanie alebo myšlienky (mánia)
  • pocit odcudzenia sa k vlastnej osobe, odosobnenie (depersonalizácia)
  • pocit úzkosti

A to sa jedná len o príbalový leták. Teda nie o podrobnú štúdiu vedľajších účinkov lieku.
Ďaľší liek, ktorý mal Juraj v tele v čase spáchania daného skutku, je Lexaurin, ktorý tiež ovplyvňuje psychiku a sebaovládanie sa. Plus alkohol k tomu, ktorý najskôr požil na firemnom večierku.

Za daných okolností by som sa pred odsúdením Juraja pýtala, či k danému pravdepodobnému stavu zníženej sebakontroly sa dopracoval sám a vedome alebo či v jeho prípade jednoducho nevedel, čo si môže hoci len vypitím jedného pivka v kombinácii s danými liekmi navodiť.

Osobne by som sa pýtala, či ho lekár/ka, ktorý mu tie lieky popredpisoval/a poučila o vedľajších účinkoch liekov tak, aby tomu ten, komu ich predpisuje, aj riadne rozumel. Potom by som sa pýtala, či tí, ktorí ho pozvali na firemný večierok, kde sa podával alkohol, vedeli o tom, v akom zdravotnom stave bol Juraj (že užíval psychofarmaká na lekársky predpis; vychádzam z toho, že ich mal na lekársky predpis).
Lebo môj názor je taký, že pokiaľ nebol Juraj riadne informovaný o tom, že dané lieky mu môžu navodiť stav zníženého sebaovládania, tak mne tu chýba Jurajova mens rea k spáchaniu zločinu. A pod stavom zníženého sebaovládania mám na mysli aj stav, keď nedokážem odmietnuť to pivko, ktoré mi núkajú či vnucujú napríklad kolegovia na firemnom večierku. (“daj si, veď je to len jedno pivko, nebuď baba, ….”, atď. ) Ja by som sa pýtala otázku, že keď by Juraj neužil dané lieky, či by reagoval rovnako, ako reagoval, keď bol evidentne pod ich vplyvom. A následne, ak bol v danom okamihu, keď došlo k zločinu, pod vplyvom liekov a z toho dôvodu bol v danom okamihu nepríčentý, tak ja si myslím, že súd mal pred uznaním Juraja za vinného skúmať aj túto možnosť a to, či bol Juraj v danom okamihu, keď došlo ku zločinu, príčetný alebo nepríčetný a či si v prípade nepríčetnosti daný stav navodil sám a s vedomím, že si daný stav nepríčetnosti mohol navodiť. A že to mal súd skúmať bez ohľadu na to, či sa Juraj sám cíti byť vinný alebo nie.

Namiesto vyvolávania masovej hystérie o xenofóbii, či o čom to malo byť, môj osobný názor na celú vec je, že jednak rôzne popíjačky či už firemné či iné sú ďaleko závažnejším problémom na Slovensku ako údajné xenofóbie. Rovnako si myslím, že na Slovensku je problém aj slabá informovanosť ľudí, ktorí užívajú rôzne lieky o ich vedľajších účinkoch. Rovnako, na Slovensku si nemyslím, že pohostinné zariadenia majú akúkoľvek povinnosť voči hosťom, ktorí sa v ich zariadení dostali pod vplyv alkoholu a do stavu, keď môžu ohroziť jednak svoju bezpečnosť, jednak bezpečnosť iných. To všetko vidím ako veľmi závažný a reálny problém.

Rovnako, nechápem, že prečo nikto nezavolal políciu predtým, ako sa daný zločin stal. Lebo daný skutok sa stal v dobe, keď má takmer každý v ruke mobil, tak ak Juraj, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a liekov obťažoval ženy, prečo nikto nemyslel na prevenciu zločinu a radšej nezavolal políciu, kým bol čas? Toto neprivolanie polície kým bol čas vidím tiež ako veľmi závažný a reálny problém. Prečo každý či takmer každý na Slovensku má potrebu ihneď súdiť, posudzovať, odsudzovať? A to mám na mysli tým aj médiá hlavného prúdu.

Môj pocit z celej veci je taký, ako som ho opísala vyššie tu v článku. Že sa šteká na nesprávny strom. Že problém je úplne inde, nie v xenofóbii. A ten problém sa opäť nerieši a tým prehráva celé Slovensko.

 

Samozrejme, môžem sa mýliť a to okrem iného hlavne preto, lebo som vychádzala len z informácií, ktoré boli v danej veci publikované v médiách hlavného prúdu.

Aktualizácia: 

Keď som si pozrela anglický leták na tento istý liek – Paretin, teda Paxil, https://www.rxlist.com/paxil-drug.htm#side_effects tak tých vedľajších nežiadúcich účinkov tam je vymenovaných viacej, vrátane týchto:  Nervous System: Frequent: Emotional lability, vertigo; infrequent: Abnormal thinking, alcohol abuse, ataxia, dystonia, dyskinesia, euphoria, hallucinations, hostility, hypertonia, hypesthesia, hypokinesia, incoordination, lack of emotion, libido increased, manic reaction, neurosis, paralysis, paranoid reaction; rare: Abnormal gait, akinesia, antisocial reaction, aphasia, choreoathetosis, circumoral paresthesias, convulsion, delirium, delusions, diplopia, drug dependence, dysarthria, extrapyramidal syndrome, fasciculations, grand mal convulsion, hyperalgesia, hysteria, manic-depressive reaction, meningitis, myelitis, neuralgia, neuropathy, nystagmus, peripheral neuritis, psychotic depression, psychosis, reflexes decreased, reflexes increased, stupor, torticollis, trismus, withdrawal syndrome.

Stále, to je len príbalový leták, Čo všetko by vyplávalo na povrch, keď by sa skontrolovala kompletná pracovná verzia farmafiriem ohľadne tohoto psychofarmaka?
A tiež, prečo slovenský príbalový leták nevymenuváva všetky vedľajšie účinky, ktoré vymenováva anglicky písaný leták?
Opäť nejaká dvojitá kvalita? Dvojitá kvalita lieku alebo “len” príbalového letáku?

Keď sledujem správy, tak mi je nevoľno

24.03.2024

Fico sa dal pred asi dvoma či troma dňami počuť, že vraj potom ako predošlá vláda darovala S-300 na Ukrajinu, nemáme vraj ako chrániť slovenské nebo a jadrové elektrárne na Slovensku. Nerozumela som celkom. V iných správach, zahraničných, som sa dočítala, že vraj potom ako Rusko vyhlásilo vojnu Ukrajine, po znefunkčnení elektrárne na Dnepri musí Ukrajina zvýšiť dovoz [...]

K zmene Trestného zákona

21.01.2024

Celá opozícia vrátane prezidentky Slovenskej republiky narieka ako sa zvýši kriminalita na Slovensku po zrušení Špeciálnej prokuratúry a po navrhovanej zmene Trestného zákona. Namiesto tvrdých nepodmienečných trestov za finančné zločiny sa tieto majú nahradiť inými trestami. Ako opozícia tak aj “not my prezidentka” nariekajú nad tým, že tieto, podľa nich, [...]

Vypočula som si pani Petkovú a som totálne zhrozená, kto sa v médiách vyjadruje k otázkam právneho štátu

13.01.2024

V tejto relácii Zuzany Kovačič Hanzelovej, 10:49, sa p. Petková vyjadrila, okrem iného, takto, citujem: “Áno, SMER má svojich voličov, ale to rozhodne nie sú všetci občania Slovenskej republiky.” Toto povedala okrem ostatných nezmyslov v danej relácii. Nebudem ich tu všetky menovať, lebo to by bol inak veľmi dlhý blog a na to ani nemám teraz čas. *** Ústava Slovenskej [...]

Pamätná tabuľa návštevy Alžbety II. na Hrebienku

Na Hrebienku je už tretia tabuľa na pamiatku návštevy kráľovnej Alžbety II. Dve ukradli

15.04.2024 08:00

Vysoké Tatry majú pre britského kráľa Karola III. originálnu letenku, špeciálny skipas a pozvánku na návštevu.

sydney

Útočník, ktorý ubodal v Sydney šesť ľudí, sa podľa polície zameral na ženy

15.04.2024 06:55

Päť zo šiestich mŕtvych sobotného útoku boli ženy, rovnako väčšina z 12 zranených.

Izrael, Irán, Joe Biden, Tel Aviv

ONLINE: USA odmietli tvrdenia, že vopred vedeli o útoku Iránu na Izrael

15.04.2024 06:15, aktualizované: 08:23

Teherán podľa nemenovaného amerického predstaviteľa Spojeným štátom odkaz po začatí útokov s tým, že budú "vysoko deštruktívne".

vojna na Ukrajine, Joe Biden, Volodymyr Zelenskyj

ONLINE: Zelenskyj poukázal na Izrael: To je skutočná obrana. Od spojencov žiada odvážnu akciu aj pre Ukrajinu

15.04.2024 06:00, aktualizované: 08:37

"Spojenci by nemali zatvárať oči pred ruskými raketami a dronmi, znamená to, že je potrebná akcia - odvážna," uviedol Volodymyr Zelenskyj.