Založ si blog

Som zhnusená z vystúpenia Štefana Kuffu v NR SR dňa 24. 3. 2020

Som zhnusená z jeho vystúpenia nielen kvôli tomu, čo ním predviedol. Som zhnusená aj kvôli absolútnej ignorancii a arogancii, ktorú na pôde NR SR predviedol. Som zhnusená z toho, že takýto, podľa môjho názoru, patologický klamár ako Štefan Kuffa, bol ako poslanec zvolený do Národnej rady Slovenskej republiky.

Uvediem citát z jeho vystúpenia:

“tak trochu ma zabolelo tá vec a vypočujte si to na priamo, nebudem to hovoriť poza chrbát, že sme zavreli ako jedno z prvých kostoly. Zostali nám športoviská voľné, krčmy, všetky tieto veci, kde sa ľudia ako stretávajú. Kostol mal byť jedno z posledných opatrení, kedy sa zatvára.”

Nedalo mi neoveriť si pravdivosť tohoto tvrdenia, ktoré  predniesol 24. marca 2020 v NR SR o 16:54.

***

Na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky som našla túto Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ktorou, citát:

“Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) nariaďuje nasledovné opatrenie:

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Termín: od 10.03.2020 do 23.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu, nakoľko to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem na ochranu verejného zdravia ľudí. “

Na tejto webstránke vysvetlil hlavný hygienik Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., ktoré podujatia sú považované za hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy. A áno, patria tam aj tzv. sväté omše.

Navyše hlavný hygienik Slovenskej republiky Dr. Mikas na danej webstránke dostatočne zrozumiteľne vysvetlil, prečo sa rozhodol zakázať takéto podujatia.

 

Ďalej som na webstránke úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky našla Opatrenie číslo: OLP/2576/2020, ktorým sa

Zakazuje sa prevádzka týchto zariadení: prírodné a umelé kúpaliská podl’a § 19 zákona č. 355/2007 Z. z.; telovýchovno-športové zariadenia podl’a § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia starostlivosti o l’udské telo podl’a § 23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podl’a § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podl’a zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podl’a zákona č. 245/2008 Z. Ze; prevádzky verejného stravovania podľa § 26 zákona č. 355/2007 Z. Z., ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a -stánkov s rýchlym občerstvením; welness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky vol’nočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpel’né liečebne podl’a § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára.

Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byt‘ otvorené len v čase od 6:00 hod.do 20:00 hod.

V obchodnom dome podl’a § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sa cez víkend povol’uje činnost‘ iba týchto prevádzok: lekáreň, predajňa potravín, reštaurácia, stánok s rýchlym občerstvením,drogéria a novinový stánok.

Termín: od 13.03.2020 do odvolania

Nie je teda pravda, čo tvrdil Štefan Kuffa vo svojej rozprave v NR SR dňa 24. marca 2020, že kostoly boli zatvorené, kým zostali športoviská voľné (sic), krčmy a všetky tieto veci (sic). Otázka je, že či klamal úmyselne alebo či je až taký neschopný, že si nedokáže nájsť a naštudovať nariadenia a rozhodnutia hlavného hygienika Slovenskej republiky, alebo či sa považuje až za takého bohorovného, že si dovolí kritizovať nariadenia hlavného hygienika? Alebo či pán poslanec NR SR nechápe, kto v takýchto prípadoch vydáva nariadenia a opatrenia?

Podľa môjho názoru odpoveďou na tieto otázky bude zrejme v kombinácia toho, čo som tu naznačila. Teda, že sa zrejme bude jednať nielen o klamára, ale aj o arogantného a veľmi nezodpovedného človeka, ktorému na nikom a na ničom nezáleží a preto ignoruje alebo kritizuje nariadenia hlavného hygienika Slovenskej republiky. Ja si však skôr myslím, že si ani len nedal námahu naštudovať si danú problematiku. Lenže je tu jeden háčik. Pán poslanec je za svoju funkciu platený a nie málo. Je to jeho povinnosťou vedieť, kto a prečo vydáva nariadenia podľa zákona č. 355/2007 Z. z.

***

Z webstránky  som si navyše prečítala, že vraj hnutie KDŽP podá trestné oznámenie. Zrejme mali na mysli denník SME a jeho Cynickú obludu? (Tú som nečítala.) A vraj budú požadovať, citujem,

Budeme požadovať nemajetkovú ujmu a vysúdené peniaze rozdáme chudobným.

Neviem, ale ja si tak troška myslím, že namiesto trestných oznámení v čase pandémie by sa mal pán poslanec a jeho Hnutie KDŽP trošičku dovzdelať. Trestné konanie je nie o nemajetkovej ujme ako po prvé.

A zvyšok tu ani vysvetľovať nebudem. Lebo tá karikatúra v minulom volebnom období, kde nakreslili budovu NRSR a nad ňu nápis, tuším to bol Cirkus Humberto alebo niečo na ten spôsob začína byť silný ‘understatement’, teda zľahčovanie tej tragédie, čo je teraz v NR SR.

***

Rada by som ešte k danej téme povedala svoj názor. A to ten, že túto pandémiu neprekonáme tak a preto, lebo sa niektorí pôjdu pomodliť do kostola (a tým možno smrteľne ohroziť  iných na ich životoch). Nie, túto pandémiu ako ľudstvo prekonáme len keď sa budeme správať rozumne a podľa pokynov odborníkov na túto problematiku, ktorú nám tlmočia cez politikov, a prvá vec je, zostať doma. Nikam nechoďte, ak nemusíte, a aj keď musíte, dodržujte dané hygienické pravidlá (odstupy, rúšky, umývanie rúk, a tak ďalej). Druhá vec je očkovanie, ktoré žiaľ ešte nemáme. Ale hlavná vec je správať sa tak, aby sme neochoreli všetcia odrazu ( o tom je to sploštenie krivky), lebo potom nám už nik nepomôže a ani tí najobetavejší lekári, či ďaľší pracovníci v zdravotníctve, ktorí by nám aj chceli pomôcť, nebudú môcť práve vďaka takým nezodpovedným ľuďom ako je napríklad v tomto prípade aj pán poslanec Štefan Kuffa, ktorý by chcel robiť prácu hlavného hygienika, napriek tomu, že na danú prácu nemá ani vzdelanie ani kvalifikáciu, ale chcel by túto prácu robiť asi len aby kostoly robili omše častejšie (lebo v Poľsku je to tak) namiesto toho, čo správne nariadil hlavný hygienik Slovenskej republiky. Touto poslednou tu napísanou vetou som chcela len poukázať na tragédiu, ktorá sa deje v Taliansku a v Španielsku, kde ochorelo odrazu priveľa ľudí, a nebolo dosť pľúcnych ventilátorov pre všetkých, ktorí ich potrebovali, napríklad.

***

Inak, čo sa týka lídra kandidátky ĽS NS Mariána Kotlebu, možno by bolo vhodné, aby v budúcnosti riadne overil, koho dáva na kandidátsku listinu. Lebo daný Štefan Kuffa na žiadnu kandidátsku listinu jednoducho nepatrí, čo stihol so svojimi vystúpeniami, podľa môjho názoru, už dokázať “beyond any reasonable doubt”.

Ja považujem Čaputovú za prekliatie Slovenska

10.05.2023

Osobne si myslím, že Čaputová je prekliatím Slovenska. Ja osobne ju nevidím ako prezidentku, ktorej by akokoľvek záležalo na občanoch Slovenska. Po prvé, Čaputová je pre mňa antitézou vlády ľudu. Ona pre mňa vlastne predstavuje prototyp diktátora. Lebo keby jej na ľudoch záležalo, tak by rešpektovala vôľu ľudu. Po druhé, keby Čaputovej čo i len trochu záležalo na [...]

Na inú nôtu v dnešnom svete: Neverím firme Basepaws, ktorá vraj vykonáva genetické testovanie mačiek.

30.03.2023

Neverím im, lebo neverím klamárom a podvodníkom a takým, čo majú bordel vo veciach. Na úvod by som rada prezentovala túto fotografiu môjho už zosnulého kocúra Snowy-ho. Čo z fotografie možno nie je vidno je, že srsť Snowyho nemala tzv. “undercoat”, slovník mi to preložil ako “podsadu”. Čo tiež nie je na fotografii vidno je, že Snowy nikdy nevážil viacej ako [...]

“Rozhľad” niektorýh poslancov NRSR, (totálna katastrofa),

28.02.2023

ktorí majú rozhodovať o de facto zatiahnutí Slovenska do vojny dodaním bojových stíhačiek Mig-29 na Ukrajinu. Ukážka, podľa môjho názoru, doslova sprostoti je názor Ondreja Dostála, poslanca NR SR za stranu SaS, ktorý v relácii TA3 z 24.2.2023 https://www.youtube.com/watch?v=EPX_dRyXZOQ, (od 6:28 minúty) porovnáva vojnový konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom takto: “… Nie je [...]

munícia, 155

Europoslanci schválili viac munície pre Ukrajinu

01.06.2023 13:16

Európsky parlament podporil návrh zákona na zvýšenie európskej výroby munície a rakiet.

izrael

Zomrela Izraelčanka, ktorá bola od bombového útoku v roku 2001 v kóme

01.06.2023 13:09

Chana Nachenbergová bol v pizzerii Sbarro s dvojročnou dcérou. Tá útok prežila bez zranení.

leopard 1

Švajčiarsky Ruag sa vzoprel vláde. Ukrajine chce poslať 96 vyradených Leopardov

01.06.2023 12:06

Tanky Švajčiarsko kúpilo z Talianska. Armáda ich chcela upraviť a ďalej predať alebo ich použiť na náhradné diely.

Polícia / Pomáhať a chrániť / Policajné auto /

Trojročný chlapec prežil pád z okna na štvrtom poschodí

01.06.2023 12:04

Chlapček dopadol priamo na chodník pred bytovým domom.