Môj názor je, že dokumenty o ľudských právach si vyžadujú aktualizáciu.

1. októbra 2022, Zora Macko, Nezaradené

Podľa ľudsko právnych dokumentov máme dnes určité ľudské práva.

 

Ale jedno z tých najzákladnejších ľudských práv v týchto dokumentoch chýba a tým je “Právo na život v mieri”.

 

Presnejšie, dalo by sa povedať, že opak je dnes kodifikovaný a to ten, že služba vojenského charakteru sa nepovažuje za nútenú alebo povinnú prácu.

 

Každá vojna je zlá. Povinnosťou politikov a diplomatov musí byť nájsť pre každý problém mierové riešenie. Ak nedokážu diplomati a politici nájsť mierové riešenie, znamená to nič menej ako to, že vo svojej práci zlyhali a treba ich nahradiť inými diplomatmi a politikmi, takými, ktorí tieto veci dokážu vyriešiť mierovo.

 

Právo na život v mieri je základným ľudským právom.  (Anglicky “The Right to Life in Peace” alebo „Peace is a Human Right“)

 

Píše sa rok 2022. Bolo by na čase diplomatom, politikom a legislatívcom vysvetliť, aké sú ich povinnosti. Medzi ich pracovné povinnosti ani práva nepatrí obťažovať ľudí vojnovými ani konfliktami ani zbrojením.

 

Ja si myslím, že dosť bolo zla a že prišiel čas, keď treba toto “Právo na život v mieri” kodifikovať aj v ľudsko právnych dokumentoch.