Je aj Národná rada Slovenskej republiky nefunkčná?

5. septembra 2022, Zora Macko, Nezaradené

Prezidentka Slovenskej republiky opäť porušuje Ústavu Slovenskej republiky.

Konkrétne,

Čl. 95

Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

SMER-SD doručil prezidentke Slovenskej republiky petíciu, ktorú podpísalo viacej ako 400 tisíc ľudí. Teda prezidentka Slovenskej republiky má povinnosť vyhlásiť referendum. Prezidentka Slovenskej republiky nemá v tejto veci žiadne právo voľného uváženia.

Keď prezidentka Slovenskej republiky nevyhlási referendum, tak porušuje Ústavu Slovenskej republiky.

Článok 107 Ústavy Slovenskej republiky,

Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. O podaní obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Obžalobu podáva Národná rada Slovenskej republiky na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý o nej rozhodne v pléne. Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať.

Podľa môjho názoru stav na Slovensku je taký, že prezidentka Slovenskej republiky arogantne porušuje Ústavu Slovenskej republiky a podľa toho, čo vidím ja, nič sa nedeje. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sa tvária ako pštrosy, ktorí si strčili hlavy do piesku aby toto nevideli.

Prečo Národná rada Slovenskej republiky nemá v programe na najbližšom zasadaní rozhodovanie o podaní obžaloby na Prezidentku Slovenskej republiky? Komu slúžia poslanci Národnej rady Slovenskej republiky? Ľuďom, ktorí ich volili? Alebo vlastizradkyni, ktorá teraz okupuje prezidentský palác a šliape po demokratických právach občanov Slovenskej republiky?.

 

Aktualizované 17:23: Na akú “plánovanú” zahraničnú cestu sa to chystá prezidentka Slovenskej republiky, keď je dnes situácia na Slovensku taká, aká je? Za takýchto okolností, podľa môjho názoru, prezidentka Slovenskej republiky sa má starať o to, čo jej prikazuje Ústava Slovenskej republiky. Napr. zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov a tiež vyhlásiť referendum, lebo ju o to požiadalo svojími podpismi viacej ako 400 tisíc ľudí.