Čo sa mi na Slovensku nepáči

15. augusta 2019, Zora Macko, Nezaradené

Keďže idú byť opäť voľby do NR SR, rada by som sa opýtala jednu otázku:

Mňa by zaujímalo, že prečo nie je možné zmeniť systém zdravotného poistenia, ktorý dnes existuje na Slovensku na taký systém, aký je napríklad v provincii Ontário v Kanade, kde existuje jediná “povinná zdravotná poisťovňa”, (OHIP), pričom príspevky do nej sú spravované priamo federálnou daňovou správou? Človek tu vypĺňa ročne iba jedno daňové podanie, kde je zahrnuté všetko, vrátane sociálneho poistenia aj povinného zdravotného poistenia. Mne sa zdá takýto systém lepší ako systém, kde zdravotné poisťovne na súkromnej báze plnia vlastne duplicitne funkciu výbercu formy dane (teda povinných odvodov) čím sa,  mimochodom, podľa môjho názoru, rôzne pochybné privátne inštitúcie dostávajú k údajom, ako rodné čísla, príjmy a podobne, ktoré by mali byť chránené.

Okrem toho, v systéme, kde je agenda zdravotného poistenia oddelená od daňových poplatkov a sociálnych odvodov, musí daňový subjekt vypĺňať viacej formulárov s takmer totožnými údajmi, čo by sa dalo obísť, keď by výber daní a odvodov spravovala výlučne štátna správa.